Kết quả tìm kiếm cho "Cục Dự trữ nhà nước Khu vực Tây Nam bộ"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 2

Thông báo bán thóc dự trữ quốc gia

Thông báo bán thóc dự trữ quốc gia  

Cập Nhật 26-06-2019

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ tổ chức bán thóc dự trữ quốc gia nhập kho vụ Đông xuân năm 2018 thuộc kế hoạch bán đổi hàng năm 2019

Tag: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ, Thông báo bán thóc dự trữ quốc gia

Thông báo mời đấu thầu 4.500 tấn gạo dự trữ quốc gia năm 2020 

Cập Nhật 18-04-2020

(CT)- Ngày 17-4-2020, Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Tây Nam bộ thông báo mời đấu thầu 4.500 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2020 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ

Tag: Cục Dự trữ nhà nước Khu vực Tây Nam bộ, mời đấu thầu gạo dự trữ quốc gia năm 2020, Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ