Kết quả tìm kiếm cho "Cờ Đỏ phát triển thương mại gắn với khuyến khích tiêu dùng hàng Việt"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Cờ Đỏ phát triển thương mại gắn với khuyến khích tiêu dùng hàng Việt

Cờ Đỏ phát triển thương mại gắn với khuyến khích tiêu dùng hàng Việt  

Cập Nhật 10-09-2020

Thời gian qua, huyện Cờ Đỏ luôn quan tâm đẩy mạnh kêu gọi đầu tư, phát triển hạ tầng thương mại gắn với hỗ trợ, khuyến khích người dân phát triển các hoạt động sản xuất và ưu tiên kinh doanh, tiêu dùng các sản phẩm hàng hóa chất lượng sản xuất trong nước.

Tag: Cờ Đỏ phát triển thương mại gắn với khuyến khích tiêu dùng hàng Việt, huyện Cờ Đỏ, hàng Việt