Kết quả tìm kiếm cho "Cầu Vàm Cống"

Kết quả 31 - 40 trong khoảng 50

Tập trung thực hiện hoàn tất công tác GPMB Dự án Thành phần 3- Xây dựng dựng cầu vàm cống 

Cập Nhật 27-05-2014

* Khuyến khích thực hiện tái định cư phân tán đối với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 91 theo hình thức BOT và Tuyến tránh quận Thốt Nốt