Kết quả tìm kiếm cho "Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực IV. Giữ gìn an toàn giao thông tại cảng"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Giữ gìn an toàn giao thông tại cảng, bến thủy nội địa

Giữ gìn an toàn giao thông tại cảng, bến thủy nội địa  

Cập Nhật 06-11-2018

10 tháng qua của năm 2018, Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực IV (Cảng vụ IV) triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải, Cục Đường thủy nội địa (ĐTNĐ) Việt Nam

Tag: Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực IV. Giữ gìn an toàn giao thông tại cảng, bến thủy nội địa