Kết quả tìm kiếm cho "Cải cách thủ tục hành chính"

Kết quả 41 - 50 trong khoảng 158

Nâng cao mức độ hài lòng của người dân
trong cải cách hành chính

Nâng cao mức độ hài lòng của người dân trong cải cách hành chính 

Cập Nhật 18-06-2014

Thời gian qua, thực hiện mục tiêu của thành phố về nâng cao mức độ hài lòng của người dân trong chương trình cải cách thủ tục hành chính, Thốt Nốt đã nỗ lực thực hiện và gặt hái được kết quả khả quan, đáng khích lệ. Qua đó, người dân ngày càng hài lòng với công cuộc cải cách hành chính (CCHC) của địa phương.

Nâng cao chất lượng liên thông 
thực hiện thủ tục hành chính

Nâng cao chất lượng liên thông thực hiện thủ tục hành chính 

Cập Nhật 22-10-2014

Công tác cải cách hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND quận Ninh Kiều và UBND các phường thời gian qua tiếp tục được kiện toàn, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính ngày càng được nâng lên. Đầu tháng 11-2014, quận Ninh Kiều sẽ đưa vào thực hiện thêm cơ chế liên thông bộ thủ tục về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (3 trong 1) và đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú (2 trong 1) để từng bước nâng cao chất lượng liên thông thủ tục hành chính (TTCH) tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Tăng cường quản lý công tác
cải cách hành chính

Tăng cường quản lý công tác cải cách hành chính 

Cập Nhật 17-08-2016

Qua kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) tại huyện Cờ Đỏ, quận Ô Môn mới đây, đoàn Đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) của Sở Nội vụ TP Cần Thơ kết luận các đơn vị thực hiện khá tốt về thời gian giải quyết TTHC và công tác CCHC, công tác chuyên môn, công tác thanh kiểm tra... Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các đơn vị vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót, gây phiền hà cho người dân.

Đẩy mạnh cải cách hành chính,
tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp 

Cập Nhật 10-10-2012

Những hoạt động hiệu quả của ngành Hải quan TP Cần Thơ trong công tác cải cách hành chính như thực hiện thủ tục hải quan điện tử (HQĐT), thực hiện chữ ký số trong khai báo hải quan… góp phần nâng cao năng lực quản lý nhà nước, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hải quan…

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Tư pháp thành phố 

Cập Nhật 12-07-2018

(CT)- Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) do ông Trương Hồng Dự, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ, làm Phó Trưởng đoàn thường trực, đã đến kiểm tra công tác CCHC và kiểm tra kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) tại Sở Tư pháp thành phố.

Tag: cải cách hành chính

Đột phá trong cải cách hành chính  

Cập Nhật 13-02-2020

Công tác cải cách hành chính (CCHC) tại Sở Kế hoạch và Đầu tư luôn được quan tâm thực hiện. Qua đó, các thủ tục hành chính (TTHC) được giải quyết nhanh gọn, hiệu lực, hiệu quả, mang lại sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Tag: cải cách hành chính

Cải cách hành chính từ cơ sở

Cải cách hành chính từ cơ sở  

Cập Nhật 14-05-2020

Hiện nay, việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” ở UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn TP Cần Thơ tiếp tục đi vào nề nếp, ổn định.

Tag: Cải cách hành chính

Cờ Đỏ nâng cao chất lượng cải cách hành chính

Cờ Đỏ nâng cao chất lượng cải cách hành chính  

Cập Nhật 20-08-2020

Công tác cải cách hành chính ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cờ Đỏ đã đi vào nề nếp. Hoạt động Tiếp nhận và Trả kết quả trong giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân được thực hiện đúng quy định.

Tag: Cờ Đỏ, cải cách hành chính

Tuổi trẻ xung kích cải cách hành chính

Tuổi trẻ xung kích cải cách hành chính  

Cập Nhật 07-10-2020

Thực hiện phong trào “Tuổi trẻ chung tay cải cách hành chính”, các cấp bộ Đoàn TP Cần Thơ đã có nhiều sáng kiến giúp người dân giải quyết thủ tục hành chính, xây dựng văn minh công sở; đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc.

Tag: cải cách hành chính, UBND quận Bình Thủy

Cải cách hành chính

ở lĩnh vực tư pháp - hộ tịch

Cải cách hành chính ở lĩnh vực tư pháp - hộ tịch  

Cập Nhật 17-12-2020

Công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực tư pháp - hộ tịch trên địa bàn quận Thốt Nốt đạt nhiều hiệu quả tích cực: đảm bảo thời gian giải quyết hồ sơ đúng quy định; rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình nội bộ… Qua đó, tạo được sự hài lòng của người dân.

Tag: Cải cách hành chính, lĩnh vực tư pháp hộ tịch, quận Thốt Nốt