Kết quả tìm kiếm cho "Công ty TNHH Thiên Lộc"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 4

Áp dụng biện pháp phục hồi hoạt động kinh doanh đối với Công ty TNHH Thiên Lộc

Áp dụng biện pháp phục hồi hoạt động kinh doanh đối với Công ty TNHH Thiên Lộc  

Cập Nhật 31-10-2019

Tòa án nhân dân quận Cái Răng vừa thông qua Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ với nội dung áp dụng biện pháp phục hồi hoạt động kinh doanh đối với Công ty TNHH Thiên Lộc.

Tag: Công ty TNHH Thiên Lộc

Công ty TNHH Thiên Lộc phục hồi hoạt động kinh doanh

Công ty TNHH Thiên Lộc phục hồi hoạt động kinh doanh  

Cập Nhật 27-07-2020

Sau khi thông qua Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ, Công ty TNHH Thiên Lộc đã hoàn tất quá trình xây dựng và hoàn thiện phương án tái cơ cấu phục hồi hoạt động kinh doanh.

Tag: Công ty TNHH Thiên Lộc, Công ty bất động sản tại địa bàn thành phố Cần Thơ, Khu dân cư Thiên Lộc

Công ty TNHH Thiên Lộc

phục hồi hoạt động kinh doanh

Công ty TNHH Thiên Lộc phục hồi hoạt động kinh doanh  

Cập Nhật 08-12-2020

Vừa qua, Tòa án nhân dân quận Cái Răng vừa thông qua Quyết định số 01/2020/QĐ-TA ngày 23-11-2020, Quyết định công nhận nghị quyết hội nghị chủ nợ với nội dung áp dụng biện pháp phục hồi hoạt động kinh doanh đối với Công ty TNHH Thiên Lộc.

Tag: Công ty TNHH Thiên Lộc phục hồi hoạt động kinh doanh, Tòa án nhân dân quận Cái Răng, Quyết định số 01/2020/QĐ-TA, Công ty TNHH Thiên Lộc, bất động sản, TP Cần Thơ