Kết quả tìm kiếm cho "Công ty Cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 2

Đề nghị nâng cao chất lượng nguồn nước sạch 

Cập Nhật 25-10-2016

Cử tri khu vực Bình Yên A, phường Long Hòa tiếp tục đề nghị xem xét, giải quyết cho người dân được đấu nối và sử dụng nước từ Công ty Cổ phần cấp nước Cần Thơ 2. Cử tri khu vực Bình Nhựt, phường Long Hòa đề nghị ngành chức năng có biện pháp nâng cao chất lượng nguồn nước cho người dân sử dụng. Nội dung trả lời của Phòng Kinh tế quận Bình Thủy như sau:

Đề xuất miễn, giảm giá tiêu thụ nước sạch trong thời gian dịch bệnh COVID-19

Đề xuất miễn, giảm giá tiêu thụ nước sạch trong thời gian dịch bệnh COVID-19  

Cập Nhật 24-04-2020

(CT)- Đảm bảo an sinh xã hội, giảm bớt khó khăn cho người dân và doanh nghiệp trong thời gian diễn ra dịch COVID-19, Sở Tài chính trình UBND thành phố Cần Thơ chính sách miễn, giảm giá

Tag: dịch COVID-19, Sở Tài chính, UBND thành phố Cần Thơ, chính sách miễn, giảm giá tiêu thụ nước sạch, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ, Công ty Cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn