Kết quả tìm kiếm cho "Công ty Điện lực TP Cần Thơ tập trung chuyển đổi số và phòng dịch COVID-19"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Công ty Điện lực TP Cần Thơ tập trung

chuyển đổi số và phòng dịch COVID-19

Công ty Điện lực TP Cần Thơ tập trung chuyển đổi số và phòng dịch COVID-19  

Cập Nhật 08-02-2021

Công ty Điện lực TP Cần Thơ đã và đang thực hiện chủ chương chuyển đổi số của ngành điện vào mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19... đảm bảo cấp điện ổn định, liên tục phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội cho thành phố.

Tag: Công ty Điện lực TP Cần Thơ tập trung chuyển đổi số và phòng dịch COVID-19, Công ty Điện lực TP Cần Thơ