Kết quả tìm kiếm cho "Công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm quốc gia"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 3

Tạo sức bật trong xây dựng xã nông thôn mới

Tạo sức bật trong xây dựng xã nông thôn mới 

Cập Nhật 10-04-2012

Là 1 trong 3 xã điểm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng (XD) nông thôn mới (NTM) của huyện Thới Lai, bên cạnh việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, xã Đông Bình tập trung tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp. Trong công tác này, Đông Bình xác định triển khai thực hiện mô hình Cánh đồng mẫu lớn (CĐML) nhằm tạo bước đột phá là cơ hội để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người nông dân.

Sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công

Sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công 

Cập Nhật 15-01-2017

Năm 2016, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng và khai thác kết cấu hạ tầng giao thông, giải ngân nguồn vốn kế hoạch đạt khá, hoàn thành nhiều công trình trọng điểm quốc gia. Bộ GTVT đã triển khai kế hoạch đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông năm 2017 và trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Tăng cường rà soát, chấn chỉnh an toàn giao thông 6 tháng cuối năm

Tăng cường rà soát, chấn chỉnh an toàn giao thông 6 tháng cuối năm  

Cập Nhật 09-07-2020

Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia quyết tâm phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông cả năm 2020 tối thiểu 10% cả về số vụ, số người chết, bị thương so với năm 2019.

Tag: Bảo đảm an toàn giao thông, Công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm quốc gia, Bộ Giao thông Vận tải, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia, tai nạn giao thông