Kết quả tìm kiếm cho "Công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2018"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2018

Công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2018 

Cập Nhật 14-11-2019

Ngày 13/11, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 2098/QĐ-BTNMT phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai của cả nước năm 2018.

Tag: Công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Quyết định số 2098/QĐ-BTNMT