Kết quả tìm kiếm cho "Cánh đồng sản xuất lúa sạch"

Kết quả 11 - 20 trong khoảng 12

Kiến nghị giải pháp 
từ cơ chế và chính sách

Kiến nghị giải pháp từ cơ chế và chính sách 

Cập Nhật 01-09-2015

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), dù diện tích đất canh tác nông nghiệp và thủy sản chưa tới 30% của cả nước nhưng ĐBSCL đóng góp hơn 50% diện tích đất lúa, 71% diện tích nuôi trồng thủy sản, 30% giá trị sản xuất nông nghiệp và 69% sản lượng thủy sản của cả nước. ĐBSCL có vị trí quan trọng đối với cả nước trong phát triển kinh tế, hợp tác đầu tư, giao thương với các nước trong khu vực và thế giới. Tuy nhiên, vùng này đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức khách quan và chủ quan cần có giải pháp từ cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.

Góp phần nâng cao chất lượng

nguồn nhân lực ĐBSCL

Góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ĐBSCL 

Cập Nhật 08-08-2013

Là vùng sản xuất lúa, thủy hải sản lớn nhất nước nhưng ĐBSCL được xem là vùng “trũng” về giáo dục và đào tạo. Hệ lụy tất yếu là lực lượng lao động của vùng vừa thiếu, yếu, ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế - xã hội toàn vùng. Thời gian qua, bên cạnh việc đề xuất với lãnh đạo các bộ, ban ngành trung ương có những chính sách hỗ trợ phát triển GD&ĐT cho vùng, Ban chỉ đạo (BCĐ) Tây Nam bộ còn phối hợp với các địa phương, trường đại học, cơ sở đào tạo ở TP Hồ Chí Minh và trên địa bàn khu vực thực hiện nhiều hoạt động nhằm giúp đỡ, chăm lo, động viên học sinh, sinh viên nghèo, học giỏi; vận động xây dựng trường lớp… nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho vùng đất “chín rồng”.