Kết quả tìm kiếm cho "Cách ngăn chặn các ứng dụng theo dõi trên Facebook"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Cách ngăn chặn các ứng dụng theo dõi trên Facebook

Cách ngăn chặn các ứng dụng theo dõi trên Facebook  

Cập Nhật 04-11-2020

Khi bạn tải và sử dụng một ứng dụng trên Facebook, bạn đang cấp cho công ty chủ quản nhiều thông tin cá nhân và khi bạn đăng nhập vào một trang web bằng thông tin Facebook, bạn đã cho công ty đó xem hồ sơ Facebook của mình.

Tag: Cách ngăn chặn các ứng dụng theo dõi trên Facebook