Kết quả tìm kiếm cho "Các trường hợp thay đổi thành viên của Công ty TNHH 2 thành viên trở lên"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Các trường hợp thay đổi thành viên của Công ty TNHH 2 thành viên trở lên 

Cập Nhật 09-02-2021

Công ty của tôi là Công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Trước đây, tôi và một người chị đứng tên. Nay, chị ấy không muốn đứng tên thành lập công ty nữa. Tôi muốn chuyển tên người chị này cho người khác đứng tên được không? Tôi phải làm những thủ tục gì?

Tag: Luật sư Võ Hoàng Tâm, Giám đốc Công ty Luật Hợp danh Cilaf & Partners, Các trường hợp thay đổi thành viên của Công ty TNHH 2 thành viên trở lên