Kết quả tìm kiếm cho "Các cấp ủy đảng quận Bình Thủy"

Kết quả 31 - 40 trong khoảng 43

Thành công nhờ đi đúng hướng

Thành công nhờ đi đúng hướng 

Cập Nhật 17-06-2010

Để thực hiện thành công mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp - thương mại, dịch vụ, du lịch - nông nghiệp đô thị như Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Bình Thủy nhiệm kỳ 2005-2010 đã đề ra, 5 năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền quận Bình Thủy đã tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện nhiều giải pháp phù hợp, hiệu quả. Từ đó, phát huy được tiềm năng, nội lực trong nhân dân, góp phần thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết nhiệm kỳ 2005-2010 đã đề ra...

Vững bước đi lên

Vững bước đi lên 

Cập Nhật 03-02-2010

Đảng bộ quận Bình Thủy được thành lập đầu năm 2004. Trong thời gian đầu mới chia tách, quận gặp rất nhiều khó khăn: đội ngũ cán bộ hụt hẫng, chỗ nơi làm việc tạm bợ, cơ sở hạ tầng yếu kém, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn... Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, đa số đảng viên trong đảng bộ đã nêu cao tinh thần đoàn kết vượt khó, lãnh đạo nhân dân thực hiện đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực, từng bước khẳng định vai trò, vị trí của một trong những quận trung tâm của thành phố.

Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra trong Đảng

Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra trong Đảng 

Cập Nhật 23-09-2014

Từ đầu năm đến nay, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp ở quận Bình Thủy đã tăng cường công tác giám sát, kiểm tra trong Đảng. Qua đó, UBKT các cấp của quận đã kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở nhiều tổ chức đảng và đảng viên còn hạn chế, khuyết điểm; đồng thời xử lý kỷ luật nghiêm đối với những trường hợp vi phạm… Từ sự tăng cường công tác giám sát, kiểm tra đã góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Lãnh đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2010-2015

Lãnh đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2010-2015 

Cập Nhật 03-11-2014

Gần 5 năm qua, Đảng bộ phường An Thới (quận Bình Thủy) đã lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, đảng viên và nhân dân trong phường đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Đến nay, phường đã thực hiện cơ bản đạt và vượt 22/22 chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đại biểu (ĐHĐB) Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2010-2015 đã đề ra. Đảng ủy phường đang tập trung chỉ đạo các tổ chức đảng cấp dưới tiến hành đại hội nhiệm kỳ mới; đồng thời chuẩn bị chu đáo văn kiện và nhân sự cho ĐHĐB Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015-2020.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, 
giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng 

Cập Nhật 23-12-2014

Công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) trong Đảng đã góp phần quan trọng trong việc ngăn ngừa vi phạm, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, thúc đẩy kinh tế phát triển… Đó là đánh giá của đồng chí Lê Hoàng Nam, Bí thư Quận ủy Bình Thủy về công tác KT, GS năm 2014 của Ban Thường vụ (BTV) Quận ủy và cấp ủy, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trong quận.

Năng động lãnh đạo đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Năng động lãnh đạo đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống 

Cập Nhật 20-03-2015

Nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ phường An Thới, quận Bình Thủy đã năng động triển khai nhiều giải pháp lãnh đạo đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống. Nhờ vậy, phường đã thực hiện đạt và vượt 22/22 chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đại biểu (ĐHĐB) Đảng bộ phường đề ra. Là đơn vị được Thành ủy chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020, tại đại hội lần này, các đại biểu tiếp tục tập trung phân tích, đánh giá nguyên nhân, các mặt làm được và chưa được, đề ra những phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu phấn đấu sát hợp để đưa phường tiếp tục phát triển trong 5 năm tới.

Thực hiện tốt phương châm giám sát mở rộng, 
kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm

Thực hiện tốt phương châm giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm 

Cập Nhật 16-11-2015

Năm 2015, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp quận Bình Thủy đã thực hiện tốt phương châm giám sát (GS) mở rộng, kiểm tra (KT) có trọng tâm, trọng điểm. Qua đó, cấp ủy và UBKT đảng các cấp trong quận đã kịp thời phát hiện, uốn nắn nhiều tổ chức đảng và đảng viên có khuyết điểm, hạn chế không để dẫn đến vi phạm; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh…

Đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Đưa Nghị quyết vào cuộc sống 

Cập Nhật 04-09-2016

Sau khi tổ chức thành công Ðại hội (ÐH) đại biểu Ðảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân quận Bình Thủy đã tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để đưa nghị quyết (NQ) vào cuộc sống. Nhìn lại 1 năm thực hiện NQ, quận Bình Thủy đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, được Thường trực Thành ủy biểu dương và đánh giá cao.

Khắc phục nhiều hạn chế, khuyết điểm

Khắc phục nhiều hạn chế, khuyết điểm 

Cập Nhật 25-09-2016

Từ sau đợt kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" (NQTW4), Ban Chi ủy và lãnh đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) quận Bình Thủy đã tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức (CB, ĐV, CC, VC) trong việc khắc phục khuyết điểm. Nhờ vậy, đến nay, các mặt công tác xây dựng Đảng và quản lý nhà nước của phòng có sự chuyển biến tích cực, được Quận ủy, UBND quận đánh giá cao.

Nâng chất, nhân rộng các mô hình học tập và làm theo gương Bác

Nâng chất, nhân rộng các mô hình học tập và làm theo gương Bác 

Cập Nhật 04-10-2016

Mới đây, Ban Thường vụ Quận ủy Bình Thủy ban hành Kế hoạch nhân rộng các mô hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua đó, nhằm đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành việc làm tự giác, thường xuyên của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận bằng những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực… 3 mô hình được chọn nâng chất và nhân rộng ra toàn địa bàn là mô hình giáo dục truyền thống cho học sinh các cấp; mô hình Câu lạc bộ (CLB) tiểu thương và mô hình Cổng trường an toàn, văn minh.