Kết quả tìm kiếm cho "Ban Chỉ đạo 138 TP Cần Thơ"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 19

Phát huy vai trò người dân trong giữ gìn an ninh trật tự

Phát huy vai trò người dân trong giữ gìn an ninh trật tự  

Cập Nhật 23-01-2019

(CT) - Ngày 23-1-2019, Ban Chỉ đạo 138 TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019

Tag: Phát huy vai trò người dân trong giữ gìn an ninh trật tự, Ban Chỉ đạo 138 TP Cần Thơ, Hội nghị Tổng kết phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Giữ bình yên

thôn xóm

Giữ bình yên thôn xóm  

Cập Nhật 07-03-2019

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo 138 TP Cần Thơ, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) thành phố đã có sự phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, thực hiện nhiều hoạt động thiết thực

Tag: Ban chỉ đạo 138 TP Cần Thơ, Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Nỗ lực chuyển hóa địa bàn trọng điểm

Nỗ lực chuyển hóa địa bàn trọng điểm  

Cập Nhật 28-08-2019

Năm 2019, Ban Chỉ đạo 138 TP Cần Thơ chọn 9/85 phường, xã, thị trấn để thực hiện các giải pháp chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp

Tag: Ban Chỉ đạo 138 TP Cần Thơ

Phát huy vai trò người dân trong giữ gìn an ninh trật tự 

Cập Nhật 18-01-2020

(CT)- Ngày 17-1-2020, Ban Chỉ đạo 138 TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị Tổng kết Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (TDBVANTQ) năm 2019 và triển khai Kế hoạch phát động năm 2020

Tag: Ban Chỉ đạo 138 TP Cần Thơ, Hội nghị Tổng kết Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2019

Phối hợp phòng, chống hiệu quả tội phạm mua bán người

Phối hợp phòng, chống hiệu quả tội phạm mua bán người  

Cập Nhật 18-04-2020

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo 138 TP Cần Thơ, trong công tác phòng, chống mua bán người trên địa bàn, lực lượng Công an với vai trò chủ lực, cùng các ban, ngành, đoàn thể tích cực triển khai

Tag: Ban Chỉ đạo 138 TP Cần Thơ, công tác phòng chống mua bán người, Công an TP Cần Thơ

Giữ vững an ninh trật tự thành phố

Giữ vững an ninh trật tự thành phố  

Cập Nhật 02-09-2020

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo 138 TP Cần Thơ về phòng, chống tội phạm, việc thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm từ năm 2016 đến năm 2020 của thành phố đạt nhiều kết quả quan trọng, cơ bản đạt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, kiềm chế hiệu quả các loại tội phạm, tệ nạn.

Tag: An ninh trật tự thành phố, Ban chỉ đạo 138

Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy

Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy  

Cập Nhật 28-02-2021

(CT) - Theo Ban Chỉ đạo 138 TP Cần Thơ, qua ra soát trên địa bàn thành phố hiện có 3.550 người nghiện ma túy (tăng 380 người so với năm 2019).

Tag: Nâng cao hiệu quả công tác phòng chống ma túy, Ban Chỉ đạo 138 TP Cần Thơ, ma túy

Ðoàn viên thanh niên tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông

Ðoàn viên thanh niên tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông  

Cập Nhật 21-03-2021

(CT) - Theo Ban Chỉ đạo 138 TP Cần Thơ, thời gian qua lực lượng đoàn viên thanh viên (ÐVTN) các đơn vị, các cấp trên địa bàn thành phố đã phối hợp chặt chẽ trong công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông, góp phần kiềm chế tai nạn.

Tag: Ban Chỉ đạo 138 TP Cần Thơ, Ðoàn viên thanh niên tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông

Tập trung chuyển hóa địa bàn trọng điểm,

phức tạp về trật tự, an toàn xã hội

Tập trung chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội  

Cập Nhật 02-05-2021

(CT) - Ban Chỉ đạo 138 TP Cần Thơ vừa có kế hoạch thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội giai đoạn 2021-2025.

Tag: Tập trung chuyển hóa địa bàn trọng điểm, Ban Chỉ đạo 138 TP Cần Thơ, phòng chống tội phạm

Tăng cường phối hợp phòng, chống tội phạm mua bán người

Tăng cường phối hợp phòng, chống tội phạm mua bán người  

Cập Nhật 07-05-2021

(CT) - Ban Chỉ đạo 138 TP Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2021 trên địa bàn thành phố.

Tag: phòng, chống tội phạm mua bán người