Kết quả tìm kiếm cho "Ban Công tác Mặt trận ấp Nhơn Thọ 2"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 2

Gần dân, chăm lo đời sống nhân dân

Gần dân, chăm lo đời sống nhân dân  

Cập Nhật 05-05-2020

Ban Công tác Mặt trận (CTMT) ấp Nhơn Thọ 2, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, thực hiện nhiều phần việc, hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên địa bàn.

Tag: Gần dân, chăm lo đời sống nhân dân, Ban Công tác Mặt trận ấp Nhơn Thọ 2, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền

Điểm tựa của người nghèo

Điểm tựa của người nghèo  

Cập Nhật 28-09-2020

“Ban Công tác Mặt trận (CTMT) ấp Nhơn Thọ 2 đã nỗ lực vận động các nguồn lực xã hội để chăm lo hộ nghèo, cận nghèo; tích cực vận động xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông trong ấp”.

Tag: Điểm tựa của người nghèo, Ban Công tác Mặt trận (CTMT) ấp Nhơn Thọ 2, chăm lo hộ nghèo, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền