Kết quả tìm kiếm cho "Bộ luật Lao động năm 2019"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 2

Nhiều điểm mới của Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019

Nhiều điểm mới của Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019  

Cập Nhật 21-12-2019

Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019 sẽ có hiệu lực từ ngày 1-1-2021 và sẽ thay thế cho Bộ luật Lao động 2012 hiện hành.

Tag: Bộ luật Lao động sửa đổi

Người lao động phải bồi thường nếu gây thiệt hại 

Cập Nhật 24-04-2020

Người lao động (NLĐ) tham gia ký kết hợp đồng lao động, ngoài quyền lợi được hưởng theo quy định của pháp luật và theo thỏa thuận tại hợp động lao động đã ký với người sử dụng lao động (NSDLĐ)

Tag: Người lao động phải bồi thường nếu gây thiệt hại, Bộ luật Lao động năm 2019