Kết quả tìm kiếm cho "Bộ Linga"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 3

Công nhận thêm 22 bảo vật quốc gia

Công nhận thêm 22 bảo vật quốc gia 

Cập Nhật 28-12-2018

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định công nhận bảo vật quốc gia (đợt 7, năm 2018) cho 22 hiện vật, nhóm hiện vật.

Tag: Bảo vật quốc gia, Bộ Linga, Tượng Phật Nhơn Thành, Bảo tàng thành phố Cần Thơ, Bình gốm Nhơn Thành

24 hiện vật, nhóm hiện vật được công nhận bảo vật quốc gia

24 hiện vật, nhóm hiện vật được công nhận bảo vật quốc gia  

Cập Nhật 06-01-2021

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định công nhận bảo vật quốc gia (đợt 9, năm 2020) cho 24 hiện vật, nhóm hiện vật.

Tag: Tượng Ganesha, Bảo vật quốc gia, Bộ Linga - Yoni Linh Sơn, Trống đồng Kính Hoa, Bảo tàng Điêu khắc Chăm

Cả nước có 215 Bảo vật quốc gia

Cả nước có 215 Bảo vật quốc gia  

Cập Nhật 06-01-2021

Khu vực ÐBSCL có 2 hiện vật, nhóm hiện vật vừa được công nhận Bảo vật quốc gia là Bộ Linga - Yoni Linh Sơn, có niên đại thế kỷ VII, hiện đang được lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh An Giang và Tượng Nam Thần, thuộc dòng Văn hóa Óc Eo

Tag: Bảo vật quốc gia, Tượng Gajasimha, Bảo tàng Ðiêu khắc Chăm (Ðà Nẵng). Bảo vật quốc gia là Bộ Linga - Yoni Linh Sơn, Bảo tàng tỉnh An Giang và Tượng Nam Thần, dòng Văn hóa Óc Eo