Kết quả tìm kiếm cho "Bế mạc Hội nghị Trung ương 11"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 5

Bế mạc Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Bế mạc Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI 

Cập Nhật 08-05-2015

* Ban Chấp hành Trung ương phải thật sự là một tập thể vững mạnh, đoàn kết thống nhất chặt chẽ

Đổi mới đồng bộ các lĩnh vực vì mục tiêu xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh (*)

Đổi mới đồng bộ các lĩnh vực vì mục tiêu xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh (*) 

Cập Nhật 10-10-2009

Sáng 10-10, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã có bài phát biểu quan trọng bế mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X). Báo Cần Thơ trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư:

Thống nhất cao thông qua các nghị quyết, kết luận

Thống nhất cao thông qua các nghị quyết, kết luận  

Cập Nhật 11-10-2017

Sau 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, sáng 11-10, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Tag: Bế mạc, Hội nghị, Trung ương 6, khóa XII, Tổng Bí thư, Nguyễn Phú Trọng

Chung sức đồng lòng hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội XII của Đảng đã đề ra

Chung sức đồng lòng hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội XII của Đảng đã đề ra  

Cập Nhật 12-10-2019

Sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chiều 12-10, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Tag: Bế mạc Hội nghị Trung ương 11, Khóa XII:, Chung sức đồng lòng hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội XII của Đảng đã đề ra