Kết quả tìm kiếm cho "Bảo mật ứng dụng trong phát triển doanh nghiệp"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 2

AI giúp các doanh nghiệp vận động và thay đổi

AI giúp các doanh nghiệp vận động và thay đổi  

Cập Nhật 04-07-2018

Ứng dụng, quản lý thiết bị và trải nghiệm người dùng sẽ bị ảnh hưởng bởi sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI). Nhưng những phát triển lớn nhất có thể nằm trong lĩnh vực an ninh, bảo mật.

Tag: trí tuệ nhân tạo AI, học máy Machine Learning, học sâu Deep Learning

Bảo mật ứng dụng trong phát triển doanh nghiệp

Bảo mật ứng dụng trong phát triển doanh nghiệp  

Cập Nhật 23-07-2020

Với môi trường làm việc ngày nay, chuyển sang số hóa là một trong những bước cần thiết để thúc đẩy sự đổi mới và tăng trưởng kinh doanh.

Tag: Bảo mật ứng dụng trong phát triển doanh nghiệp