Kết quả tìm kiếm cho "Bàn về mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 2

Phát huy vai trò tổ chức Đảng trong doanh nghiệp

Phát huy vai trò tổ chức Đảng trong doanh nghiệp 

Cập Nhật 02-07-2011

Dưới sự chủ trì của đồng chí Bí thư Thành ủy, sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của thành phố và các Ban Xây dựng Đảng Thành ủy, cuộc làm việc mới đây giữa Thường trực Thành ủy và cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) trực thuộc khối Doanh nghiệp đã ghi nhận nhiều ý kiến thẳng thắn của các đại biểu về các vấn đề: tình hình hoạt động của tổ chức đảng và các đoàn thể quần chúng trong các doanh nghiệp thời gian qua; mối quan hệ giữa cấp ủy với hội đồng quản trị, giám đốc doanh nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh...

Bàn về mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ

Bàn về mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ  

Cập Nhật 24-10-2019

Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ là mối quan hệ vốn ra đời trước đổi mới. Bước sang thời kỳ xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, mối quan hệ này được xem là một trong những mối quan hệ lớn, được nhận thức sâu sắc hơn và rõ hơn trong điều kiện mới.

Tag: Bàn về mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng