Kết quả tìm kiếm cho "Bài cuối: Ðể “cơ thể” luôn khỏe mạnh"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Tìm thuốc chữa bệnh "tham nhũng"

Tìm thuốc chữa bệnh "tham nhũng"  

Cập Nhật 26-10-2020

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Tham ô, lãng phí, quan liêu là một thứ giặc ở trong lòng”(*). Trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay, để phòng trừ “thứ giặc” này, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tu dưỡng, rèn luyện, tự soi rọi, giữ gìn đạo đức công vụ.

Tag: Tìm thuốc chữa bệnh "tham nhũng", Bài cuối: Ðể “cơ thể” luôn khỏe mạnh