Kết quả tìm kiếm cho "Bài CUỐI: Xây dựng đội ngũ cán bộ đức"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 2

Quyết tâm tạo chuyển biến mới

Quyết tâm tạo chuyển biến mới 

Cập Nhật 19-06-2017

Từ đầu năm đến nay, các cấp ủy Đảng huyện Phong Điền đã triển khai nhiều biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau đợt kiểm điểm cuối năm 2016 gắn với kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng (NQTW4 khóa XII). Nhờ vậy, đội ngũ cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) trong huyện đã có chuyển biến rõ nét trong giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, ra sức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Phát huy trách nhiệm, vai trò nêu gương <br> Bài cuối: Xây dựng đội ngũ cán bộ đức, tài

Phát huy trách nhiệm, vai trò nêu gương
Bài cuối: Xây dựng đội ngũ cán bộ đức, tài  

Cập Nhật 30-10-2019

Tư tưởng lấy dân làm gốc, gần dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được nhiều cán bộ (CB) lãnh đạo, quản lý các cấp ở TP Cần Thơ “khắc cốt ghi tâm” và thực hiện nghiêm túc, được nhân dân thành phố tin tưởng, đánh giá cao.

Tag: Phát huy trách nhiệm, vai trò nêu gương, Bài CUỐI: Xây dựng đội ngũ cán bộ đức, tài