Kết quả tìm kiếm cho "3 giảm 3 tăng"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 104

Tiết giảm các chi phí: giải pháp hàng đầu

Tiết giảm các chi phí: giải pháp hàng đầu 

Cập Nhật 25-10-2011

Trong bối cảnh giá phân bón và các chi phí đầu vào có xu hướng tăng cao, để nâng cao hiệu quả sản xuất, nông dân trồng lúa cần phải đẩy mạnh áp dụng các biện pháp kỹ thuật nhằm giảm tối đa các chi phí đầu vào nhưng vẫn đảm bảo tốt năng suất, chất lượng sản phẩm. Theo các chuyên gia, bên cạnh việc thực hiện các chương trình “3 giảm, 3 tăng”, “1 phải, 5 giảm”, nông dân trồng lúa cần phải quan tâm nhiều đến việc cải thiện hiệu quả sử dụng phân bón...

ĐỔI MỚI TƯ DUY SẢN XUẤT CỦA NÔNG DÂN

ĐỔI MỚI TƯ DUY SẢN XUẤT CỦA NÔNG DÂN 

Cập Nhật 28-07-2016

Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) đang phối hợp với huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ đẩy mạnh tập huấn kỹ thuật canh tác "3 giảm, 3 tăng" và "1 phải, 5 giảm" cho nông dân; nhất là nông dân tham gia sản xuất trong các cánh đồng lớn, tổ hợp tác sản xuất đang được định hướng nâng lên hợp tác xã. Nông dân Vĩnh Thạnh đã mạnh dạn áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất lúa hàng hóa, góp phần giảm chi phí, tăng lợi nhuận và cải thiện đời sống.

“3 giảm, 3 tăng”  
đang phát huy hiệu quả

“3 giảm, 3 tăng” đang phát huy hiệu quả 

Cập Nhật 29-08-2016

Nông dân Thới Lai tiếp cận kỹ thuật canh tác lúa theo "3 giảm, 3 tăng" với nhiều cách khác nhau, trong đó đa số là thông qua các lớp tập huấn do ngành nông nghiệp tổ chức, trao đổi kỹ thuật sản xuất trong các nhóm nông dân. Gần đây, Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) còn phối hợp với huyện Thới Lai đẩy mạnh tập huấn kỹ thuật canh tác "3 giảm, 3 tăng" và "1 phải, 5 giảm" cho nông dân địa phương, hướng nông dân mạnh dạn áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất lúa hàng hóa mang tính bền vững, tăng thu nhập và cải thiện đời sống...

Đồng Vạn áp dụng triệt để 
“1 phải, 5 giảm” sản xuất lúa hiệu quả

Đồng Vạn áp dụng triệt để “1 phải, 5 giảm” sản xuất lúa hiệu quả 

Cập Nhật 20-09-2016

Nông dân ở Tổ hợp tác Đồng Vạn đã làm quen và áp dụng kỹ thuật canh tác lúa theo "3 giảm, 3 tăng" từ nhiều năm nay, mang lại hiệu quả khả quan. Những năm gần đây, nông dân nơi đây còn tiến tới áp dụng gần như triệt để kỹ thuật canh tác "1 phải, 5 giảm", sản xuất lúa theo VietGap cho hiệu quả kinh tế cao, bảo vệ môi trường…

Nông dân hướng đến sản xuất lúa bền vững

Nông dân hướng đến sản xuất lúa bền vững 

Cập Nhật 27-12-2016

Hiện nay, nhiều nông dân TP Cần Thơ đã mạnh dạn áp dụng kỹ thuật canh tác "3 giảm, 3 tăng", "1 phải, 5 giảm" vào sản xuất lúa hàng hóa, góp phần giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm lúa gạo, tăng thu nhập cho nông dân và quan trọng nữa là đảm bảo môi trường, sản xuất lúa mang tính bền vững cao. Nhiều nhà nông còn chủ động giảm lượng giống gieo sạ, hạn chế bón phân và chỉ phun thuốc bảo vệ thực vật khi cần thiết…

Đẩy mạnh tập huấn kỹ thuật "3 giảm, 3 tăng", "1 phải, 5 giảm" cho nông dân tham gia dự án VnSAT 

Cập Nhật 29-12-2016

 Hội thảo về ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ trong sản xuất lúa gạo theo chuỗi

Hướng nông dân áp dụng tiến bộ 
kỹ thuật vào sản xuất lúa hàng hóa

Hướng nông dân áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất lúa hàng hóa 

Cập Nhật 02-01-2017

Năm 2016, Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) TP Cần Thơ đã triển khai tập huấn, chuyển giao những tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất lúa hàng hóa cho nông dân tham gia dự án, nhất là kỹ thuật canh tác "3 giảm, 3 tăng" và "1 phải, 5 giảm". Qua đó, giúp nông dân TP Cần Thơ tiết kiệm được chi phí trong sản xuất, tăng thu nhập, đồng thời đảm bảo chất lượng lúa hàng hóa, bảo vệ môi trường, sản xuất lúa theo hướng ngày càng bền vững…

Thấy rõ hiệu quả “3 giảm, 3 tăng”

Thấy rõ hiệu quả “3 giảm, 3 tăng” 

Cập Nhật 19-02-2017

Những năm gần đây, ngày càng có nhiều nông dân áp dụng kỹ thuật "3 giảm, 3 tăng" và "1 phải, 5 giảm" vào sản xuất lúa hàng hóa, góp phần giảm chi phí sản xuất và tăng thu nhập. Ngoài ra, áp dụng kỹ thuật canh tác nêu trên, nông dân sạ thưa, bón phân cân đối… nên lúa ít bị sâu bệnh, đổ ngã. Đặc biệt, vụ đông xuân 2016-2017, nhiều nông dân áp dụng "3 giảm, 3 tăng", lúa cho năng suất khá cao.

Giúp nông dân áp dụng triệt để quy trình “1 phải, 5 giảm”

Giúp nông dân áp dụng triệt để quy trình “1 phải, 5 giảm”  

Cập Nhật 23-07-2017

Thời gian qua, ngành nông nghiệp TP Cần Thơ luôn định hướng nông dân sản xuất lúa theo quy trình “3 giảm, 3 tăng” và “1 phải, 5 giảm”, qua đó góp phần giảm chi phí đáng kể và tăng thêm lợi nhuận cho nông dân.

Tag: 3 giảm, 3 tăng, 1 phải, 5 giảm, vụ thu đông, VnSAT

Cơ giới khâu cấy lúa, giảm chi phí giống

Cơ giới khâu cấy lúa, giảm chi phí giống  

Cập Nhật 25-04-2018

Thời gian qua, Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) đã tích cực tập huấn cho nông dân canh tác lúa kỹ thuật “3 giảm, 3 tăng” và “1 phải, 5 giảm”

Tag: Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam VnSAT, Cơ giới khâu cấy lúa, ngành nông nghiệp TP Cần Thơ, giảm lượng lúa giống