Kết quả tìm kiếm cho "10 điều kiện bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm thức ăn đường phố"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

10 điều kiện bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm thức ăn đường phố

10 điều kiện bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm thức ăn đường phố  

Cập Nhật 20-07-2020

Theo Ðiều 31 và 32 Luật An toàn thực phẩm, 10 điều kiện bảo đảm thức ăn đường phố (TAÐP). Cụ thể là:

Tag: 10 điều kiện bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm thức ăn đường phố