Kết quả tìm kiếm cho "��������������������������������������������� ������/������������ /N��-CP"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 40

Ngành thuế đã sẵn sàng!

Ngành thuế đã sẵn sàng!  

Cập Nhật 12-04-2020

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất (Nghị định 41), có hiệu lực ngay sau khi ký ban hành ngày 8-4.

Tag: Gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất, Nghị định số 41/2020/NĐ-CP

Xây dựng lực lượng vũ trang thành phố tinh gọn, sẵn sàng chiến đấu cao

Xây dựng lực lượng vũ trang thành phố tinh gọn, sẵn sàng chiến đấu cao  

Cập Nhật 22-07-2020

(CT)- Ngày 22-7, UBND thành phố tổ chức hội nghị sơ kết thực nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 74/2015/NÐ-CP của Chính phủ về phòng không nhân dân.

Tag: Đồng chí Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, hội nghị sơ kết thực nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Dành quỹ đất phát triển nhà ở xã hội tại các khu công nghiệp

Dành quỹ đất phát triển nhà ở xã hội tại các khu công nghiệp  

Cập Nhật 08-04-2021

(CT) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 49/2021/NÐ-CP “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100/2015/NÐ-CP ngày 20-10-2015 của Chính phủ về việc phát triển và quản lý nhà ở xã hội (NƠXH)” trong đó có nội dung điều chỉnh liên quan đến phát triển NƠXH tại khu công nghiệp (KCN).

Tag: Nghị định 49/2021/NÐ-CP, phát triển nhà ở xã hội tại các khu công nghiệp

Đổi mới xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú

Đổi mới xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú  

Cập Nhật 18-04-2021

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 40/2021/NÐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2014/NÐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND), Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT).

Tag: danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú, Đạo diễn Kiều Mỹ Dung, sân khấu cải lương

Phạt 3 triệu đồng với hành vi mua thuốc lá nhập lậu

Phạt 3 triệu đồng với hành vi mua thuốc lá nhập lậu  

Cập Nhật 08-05-2021

(CT) - Từ ngày 15-10-2021, Nghị định số 98/2020/NÐ-CP ngày 26-8-2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (Nghị định số 98) có hiệu lực.

Tag: Nghị định số 98/2020/NÐ-CP ngày 26-8-2020, Phạt 3 triệu đồng với hành vi mua thuốc lá nhập lậu

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ 

Cập Nhật 20-06-2021

(CT) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 57/2021/NÐ-CP bổ sung điểm g khoản 2 Ðiều 20 Nghị định số 218/2013/NÐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 12/2015/NÐ-CP) về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ (Nghị định số 57).

Tag: Nghị định số 57/2021/NÐ-CP, Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ

Chính sách về hưu trước tuổi đối với trường hợp tinh giản biên chế 

Cập Nhật 31-08-2021

Bộ Nội vụ vừa ban hành công văn 4126/BNV-TCBC về việc xác định tuổi hưởng chính sách về hưu trước tuổi quy định tại Nghị định 143/2020/NÐ-CP đối với các trường hợp thuộc đối tượng tinh giản biên chế.

Tag: Chính sách, nghỉ hưu trước tuổi, tinh giản biên chế, công văn 4126/BNV-TCBC, Nghị định số 143/2020/NÐ-CP

Triển khai thực hiện các quy định mới về hoạt động thương mại điện tử 

Cập Nhật 11-10-2021

(CT) - UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Công văn số 4418/UBND-KT về việc triển khai thực hiện Nghị định số 85/2021/NÐ-CP ngày 25-9-2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NÐ-CP ngày 16-5-2013 của Chính phủ về thương mại điện tử (TMÐT).

Tag: thương mại điện tử, Nghị định số 85/2021/NÐ-CP, website, Công văn số 4418/UBND-KT

Viên chức có chứng chỉ hành nghề được sử dụng thay thế chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

Viên chức có chứng chỉ hành nghề được sử dụng thay thế chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp  

Cập Nhật 27-10-2021

(CT)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 89/2021/NÐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NÐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Tag: Viên chức có chứng chỉ hành nghề, thay thế chứng chỉ chương trình bồi dưỡng, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

TP Cần Thơ tinh giản và cắt giảm 3.698 biên chế công chức, viên chức

TP Cần Thơ tinh giản và cắt giảm 3.698 biên chế công chức, viên chức  

Cập Nhật 22-11-2021

(CT) - Từ đầu năm đến nay, TP Cần Thơ tập trung sắp xếp, tổ chức kiện toàn tổ chức bộ máy, gắn với việc tinh giản biên chế, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tag: TP Cần Thơ, tinh giản biên chế, công chức, viên chức, cấu tổ chức cơ quan chuyên môn, Nghị định số 107/2020/NÐ-CP, ghị định số 108/2020/NÐ-CP.