Kết quả tìm kiếm cho "“dịch cúm Tây Ban Nha”"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Bài học từ “dịch cúm Tây Ban Nha”

Bài học từ “dịch cúm Tây Ban Nha”  

Cập Nhật 25-03-2020

Cách nay hơn một thế kỷ, “dịch cúm Tây Ban Nha” đã khiến nửa tỉ người nhiễm bệnh, lấy đi sinh mạng của từ 50-100 triệu người, tức khoảng 5% dân số thế giới lúc bấy giờ

Tag: COVID-19, “dịch cúm Tây Ban Nha”