Kết quả tìm kiếm cho "“Thanh tra là tai mắt của trên là người bạn của dưới”"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 2

“Cán bộ thanh tra như cái gương soi mặt...”

“Cán bộ thanh tra như cái gương soi mặt...”  

Cập Nhật 10-05-2020

Thực hiện lời Bác Hồ dạy “Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới”, cán bộ (CB), đảng viên (ĐV), công chức (CC) Đảng bộ Thanh tra thành phố luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm

Tag: Bác Hồ, “Thanh tra là tai mắt của trên là người bạn của dưới”, cán bộ (CB), đảng viên (ĐV), công chức (CC) Đảng bộ Thanh tra thành phố, nâng cao tinh thần trách nhiệm

Quan tâm công tác giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra

Quan tâm công tác giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra  

Cập Nhật 22-11-2020

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới”. Công tác thanh tra phục vụ thiết thực cho sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước đối với đời sống kinh tế - văn hóa - xã hội.

Tag: Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành Thanh tra, TP Cần Thơ, giám sát, kiểm tra, xử lý sau thanh tra