Kết quả tìm kiếm cho "“Cầu nối” đưa pháp luật đến người dân"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 2

Thực tiễn và những yêu cầu bức bách

Thực tiễn và những yêu cầu bức bách 

Cập Nhật 26-03-2012

Xã, phường, thị trấn (gọi tắt là cấp xã) là đơn vị hành chính cấp cơ sở - nơi thể hiện trực tiếp và cụ thể các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) cấp xã đóng vai trò then chốt trong việc đưa các chủ trương, chính sách này đến gần với dân, trực tiếp chăm lo đời sống người dân. Thời gian qua, kiện toàn bộ máy và chuẩn hóa đội ngũ CBCC cấp xã luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền ở TP Cần Thơ quan tâm thực hiện và đạt được nhiều kết quả khả quan. Tuy nhiên, tiến trình xây dựng “cấp xã là nền tảng của chính quyền; CBCC cấp xã trưởng thành là nguồn bổ sung cho cấp trên” ở thành phố Cần Thơ vẫn còn nhiều khó khăn, còn nhiều việc phải làm trong thời gian tới.

“Cầu nối” đưa pháp luật đến người dân

“Cầu nối” đưa pháp luật đến người dân  

Cập Nhật 21-01-2020

Các Câu lạc bộ pháp luật, CLB trợ giúp pháp lý trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh (TP Cần Thơ) được xem là “cánh tay nối dài” giúp ngành Tư pháp đa dạng hóa hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Tag: Các Câu lạc bộ pháp luật, “Cầu nối” đưa pháp luật đến người dân, huyện Vĩnh Thạn, Ông Phạm Thanh Sơn, Trưởng Phòng Tư pháp huyện Vĩnh Thạnh