Kết quả tìm kiếm cho "“Bước lên bước nữa-Chuyện người trong cuộc”"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 2

Hợp sức để Hợp tác xã thủy sản “bước lên bước nữa”

Hợp sức để Hợp tác xã thủy sản “bước lên bước nữa”  

Cập Nhật 24-02-2020

(CT)- Ngày 23-2, tại TP Cần Thơ, Ban Quản lý các dự án: Tăng cường bình đẳng giới trong chuỗi giá trị tôm GRAISEA 1+2; Phát triển chuỗi giá trị tôm bền vững công bằng tại Việt Nam - SusV

Tag: TP Cần Thơ, Diễn đàn Thủy sản, “Bước lên bước nữa-Chuyện người trong cuộc”

Liên kết để

“bước lên bước nữa”

Liên kết để “bước lên bước nữa”  

Cập Nhật 03-03-2020

Sau 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (2004-2019), khu vực kinh tế tập thể mà trọng tâm là hợp tác xã (HTX)

Tag: Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX, kinh tế tập thể, hợp tác xã, ĐBSCL, “Bước lên bước nữa-Chuyện người trong cuộc”