Kết quả tìm kiếm cho "đồng chí Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 2

Đồng chí Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản

tham quan các mô hình kinh tế tại TP Cần Thơ

Đồng chí Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản tham quan các mô hình kinh tế tại TP Cần Thơ  

Cập Nhật 23-06-2019

(CT)- Tiếp tục chương trình công tác tại TP Cần Thơ, ngày 23-6, đồng chí Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước

Tag: Đồng chí Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản, Cần Thơ, Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước

Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào

xây dựng đất nước kết thúc chuyến thăm Cần Thơ

Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước kết thúc chuyến thăm Cần Thơ  

Cập Nhật 25-06-2019

(CT)- Trong khuôn khổ chuyến thăm tại TP Cần Thơ, ngày 24-6, đồng chí Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước

Tag: Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Cần Thơ, đồng chí Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản