Kết quả tìm kiếm cho "đưa nghị quyết vào cuộc sống"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 64

Lãnh đạo đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Lãnh đạo đưa Nghị quyết vào cuộc sống 

Cập Nhật 03-07-2011

Ngay sau Đại hội (ĐH) đảng viên lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng ủy phường Thạnh Hòa (quận Thốt Nốt) đã tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện các giải pháp nhằm nhanh chóng đưa Nghị quyết (NQ) của Đảng đi vào cuộc sống. Những kết quả đạt được bước đầu trên các lĩnh vực phần nào thể hiện quyết tâm của hệ thống chính trị phường để hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết ĐH đã đề ra.

Đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Đưa Nghị quyết vào cuộc sống 

Cập Nhật 04-09-2016

Sau khi tổ chức thành công Ðại hội (ÐH) đại biểu Ðảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân quận Bình Thủy đã tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để đưa nghị quyết (NQ) vào cuộc sống. Nhìn lại 1 năm thực hiện NQ, quận Bình Thủy đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, được Thường trực Thành ủy biểu dương và đánh giá cao.

Đảng bộ phường An Hòa đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Đảng bộ phường An Hòa đưa Nghị quyết vào cuộc sống 

Cập Nhật 02-10-2016

Hơn 1 năm qua, kể từ sau Đại hội (ĐH) Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy phường An Hòa, quận Ninh Kiều, đã tập trung chỉ đạo triển khai đưa Nghị quyết (NQ) vào cuộc sống. Đến nay, phường đã đạt được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra trong cả nhiệm kỳ.

Năng động đưa nghị quyết vào cuộc sống

Năng động đưa nghị quyết vào cuộc sống 

Cập Nhật 07-11-2016

Hơn 1 năm qua, hệ thống chính trị phường Thới Long, quận Ô Môn được củng cố kiện toàn, đi vào hoạt động hiệu quả; trên địa bàn phường xuất hiện nhiều mô hình kinh tế mới, nhiều tuyến đường được tráng bê tông sạch đẹp… Đây là kết quả bước đầu của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân phường trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015-2020.

Năng động đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Năng động đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống 

Cập Nhật 24-07-2017

Hơn 2 năm qua, Đảng ủy xã Định Môn, huyện Thới Lai năng động trong lãnh đạo, chỉ đạo đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

Tag: đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, xã Định Môn

Nhiều giải pháp đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Nhiều giải pháp đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống  

Cập Nhật 24-06-2018

Với mục tiêu xây dựng và phát triển huyện Phong Điền thành đô thị sinh thái, nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phong Điền đã thực hiện đồng bộ, sáng tạo các giải pháp thực hiện hiệu quả Nghị quyết (NQ) Đại hội (ĐH) Đảng bộ huyện.

Tag: huyện Phong Điền, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, đô thị sinh thái

Năng động đưa nghị quyết vào cuộc sống

Năng động đưa nghị quyết vào cuộc sống  

Cập Nhật 01-04-2019

Ðến nay, phường Thới Long, quận Ô Môn cơ bản thực hiện đạt và vượt kế hoạch tất cả 17 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của nhiệm kỳ 2015-2020.

Tag: Năng động đưa nghị quyết vào cuộc sống, phường Thới Long, quận Ô Môn

Nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống

Nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống  

Cập Nhật 27-05-2020

Với sự chuẩn bị chu đáo các điều kiện, đến nay, Đảng bộ huyện Cờ Đỏ đã có 37/45 tổ chức cơ sở đảng tiến hành đại hội (ĐH) nhiệm kỳ 2020-2025.

Tag: đưa nghị quyết vào cuộc sống, Đảng bộ thị trấn Cờ Đỏ

Nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống

Nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống  

Cập Nhật 31-05-2020

Sau đại hội (ĐH) nhiệm kỳ 2020-2025, các cấp ủy cơ sở quận Cái Răng tích cực thực hiện các công việc, chỉ đạo chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch

Tag: Nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống, đại hội (ĐH) nhiệm kỳ 2020-2025, các cấp ủy cơ sở quận Cái Răng, Quận ủy Cái Răng

Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống  

Cập Nhật 07-06-2020

Ngay sau khi tổ chức đại hội (ĐH) thành công tốt đẹp, Đảng ủy xã Giai Xuân, huyện Phong Điền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể xã nhanh chóng xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, đưa Nghị quyết ĐH vào cuộc sống.

Tag: Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, Đảng ủy xã Giai Xuân, huyện Phong Điền