Kết quả tìm kiếm cho "đơn vị sự nghiệp công lập"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 34

Tình hình sử dụng biên chế trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2015 

Cập Nhật 03-06-2015

Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, các kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND thành phố và các Ban của HĐND thành phố về tình hình sử dụng biên chế trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2015, UBND thành phố cho biết:

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập 

Cập Nhật 27-10-2017

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII (Nghị quyết số 19-NQ/TW) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Báo Cần Thơ Online trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết:

Tag: Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, Nghị quyết số 19-NQ/TW, đổi mới hệ thống tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập

Đồng Tháp phấn đấu giảm 90 đơn vị sự nghiệp công lập

Đồng Tháp phấn đấu giảm 90 đơn vị sự nghiệp công lập 

Cập Nhật 11-04-2018

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa xây dựng kế hoạch và đề ra chỉ tiêu cụ thể, giai đoạn đến năm 2021 phấn đấu toàn tỉnh giảm 90 đơn vị sự nghiệp công lập - tương đương 10%.

Tag: Đồng Tháp, đơn vị sự nghiệp công lập, ngân sách nhà nước, công chức, viên chức, người lao động

Chuyển đổi 3 đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Cà Mau

Chuyển đổi 3 đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Cà Mau  

Cập Nhật 21-12-2018

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý chuyển 3 đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ cổ phần, thực hiện trong giai đoạn 2019 -2020.

Tag: Chuyển đổi, Đơn vị sự nghiệp công lập, Cà Mau, Thủ tướng Chính phủ

Sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ GD&ĐT

Sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ GD&ĐT  

Cập Nhật 26-08-2020

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tag: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ tướng Chính phủ, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Dân tộc

TP Cần Thơ phấn đấu đến hết năm 2021

có 10% đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính

TP Cần Thơ phấn đấu đến hết năm 2021 có 10% đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính  

Cập Nhật 17-06-2021

(CT) - Theo báo cáo của UBND TP Cần Thơ, thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL), từ năm 2017 đến nay, TP Cần Thơ đã thực hiện chuyển 21 đơn vị sự nghiệp từ loại hình tự bảo đảm một phần kinh phí chi thường xuyên sang tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên.

Tag: TP Cần Thơ phấn đấu đến hết năm 2021 có 10% đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, UBND TP Cần Thơ

Quy định mới về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

Quy định mới về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập  

Cập Nhật 24-06-2021

(CTO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 60/2021/NĐ-CP, ngày 21-6-2021, quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL).

Tag: Nghị định số 60/2021/NĐ-CP, quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

Trường Đại học Cần Thơ kiến nghị chính sách thuế đối với học phí trong các đơn vị sự nghiệp công lập

Trường Đại học Cần Thơ kiến nghị chính sách thuế đối với học phí trong các đơn vị sự nghiệp công lập  

Cập Nhật 24-06-2021

(CT) - Chiều 24-6, GS.TS Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) cho biết, đã có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ để kiến nghị Thủ tướng về chính sách thuế đối với học phí trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Tag: Trường Đại học Cần Thơ, kiến nghị chính sách thuế đối với học phí trong các đơn vị sự nghiệp công lập, GS.TS Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ

Sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp giáo dục - đào tạo, giáo dục nghề nghiệp

Sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp giáo dục - đào tạo, giáo dục nghề nghiệp  

Cập Nhật 01-07-2021

(CT)- Theo báo cáo của UBND TP Cần Thơ, từ năm 2017 đến nay, thành phố tập trung sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp lĩnh vực giáo dục theo Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Tag: Sắp xếp kiện toàn các đơn vị sự nghiệp giáo dục - đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, UBND TP Cần Thơ, Nghị quyết số 19-NQ/TW

Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng trong đơn vị sự nghiệp công lập

Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng trong đơn vị sự nghiệp công lập  

Cập Nhật 23-10-2021

(CTO)- Ngày 22-10, Viện Khoa học tổ chức, cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương và Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội thảo khoa học "Vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng trong đơn vị sự nghiệp công lập hiện nay và một số vấn đề lý luận về công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy đơn vị sự nghiệp công lập".

Tag: Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ, vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, đơn vị sự nghiệp công lập