Kết quả tìm kiếm cho "đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập trong thời kỳ phát triển mới"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 3

Nâng cao vị thế của tổ chức 
công đoàn

Nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn 

Cập Nhật 15-04-2017

Năm 2018, Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) có hiệu lực sẽ có thêm các tổ chức khác đại diện cho người lao động (NLĐ). Để đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ hội nhập và phát triển, các cấp công đoàn TP Cần Thơ đã và đang tập trung đổi mới hoạt động, nâng cao vị thế, vai trò của mình, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của NLĐ.

Hoàn thiện thể chế văn hóa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

Hoàn thiện thể chế văn hóa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước  

Cập Nhật 22-07-2019

Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, một trong những yêu cầu bức thiết được đặt ra đối với văn hóa Việt Nam là cần hoàn thiện thể chế văn hóa cho phù hợp với những điều kiện mới

Tag: Thể chế văn hóa, Phát triển bền vững, Văn hóa Việt Nam

Vai trò của Quốc hội Việt Nam trong cải cách thể chế, đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập trong thời kỳ phát triển mới

Vai trò của Quốc hội Việt Nam trong cải cách thể chế, đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập trong thời kỳ phát triển mới  

Cập Nhật 25-01-2020

“Vai trò của Quốc hội Việt Nam trong cải cách thể chế, đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập trong thời kỳ phát triển mới” là tựa đề bài viết của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Tag: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Vai trò của Quốc hội Việt Nam trong cải cách thể chế, đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập trong thời kỳ phát triển mới