Kết quả tìm kiếm cho "Đau thấp khớp"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Chu kỳ giảm điểm dài hạn đã kết thúc?

Chu kỳ giảm điểm dài hạn đã kết thúc? 

Cập Nhật 31-10-2010

Giá trị giao dịch khớp lệnh thấp đến mức báo động trong vài tháng qua trên 2 sàn chứng khoán cũng phần nào chứng tỏ dòng tiền đã bị hút vào các cổ phiếu chia tách, phát hành, niêm yết mới và cùng lúc với một lượng tiền không nhỏ bị rút ra khỏi thị trường để đầu tư vào các kênh đầu tư khác sinh lợi hơn. Tuy nhiên, các dòng tiền mới đã và sẽ nhanh “chân” chạy vào thị trường chứng khoán để tìm kiếm nguồn lợi nhuận cuối năm khi thị trường chứng khoán đang là vùng trũng trong đầu tư.