Kết quả tìm kiếm cho "Đồng chí Nguyễn Ngọc Báu"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 5

Xây dựng Hội vững mạnh, tập hợp, đoàn kết và giáo dục sinh viên 

Cập Nhật 17-02-2009

* Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh được bầu làm Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Thới Lai nhiệm kỳ 2010-2015 thành công tốt đẹp

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Thới Lai nhiệm kỳ 2010-2015 thành công tốt đẹp 

Cập Nhật 08-07-2010

* Đồng chí Lê Văn Tâm được bầu làm Bí thư Huyện ủy; các đồng chí Nguyễn Thanh Danh và Huỳnh Ngọc Thạch được bầu làm Phó Bí thư Huyện ủy

Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020

Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Y Dược Cần Thơ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020 

Cập Nhật 09-08-2015

* Đồng chí Nguyễn Trung Kiên được bầu làm Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Y Dược Cần Thơ nhiệm kỳ 2015-2020

Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân từ 18% đến 19,5%/năm 

Cập Nhật 17-07-2010

* Đồng chí Nguyễn Ngọc Hòa được bầu làm Bí thư Quận ủy; các đồng chí Bùi Hữu Nhơn và Phạm Minh Phúc được bầu làm Phó Bí thư Quận ủy

Mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, tận tụy phục vụ nhân dân 

Cập Nhật 24-09-2018

Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã đưa ra nhiều giải pháp thể hiện quyết tâm xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Tag: Đồng chí Nguyễn Ngọc Báu