Kết quả tìm kiếm cho "Đề nghị nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng không gian mạng"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 2

Ðề nghị nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng không gian mạng 

Cập Nhật 18-09-2020

Ðại biểu HÐND thành phố đề nghị có giải pháp nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng không gian mạng. Nội dung trả lời của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố như sau:

Tag: không gian mạng

Đề nghị nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng không gian mạng 

Cập Nhật 19-09-2020

Thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố đã phối hợp với các cơ quan báo, đài thực hiện tuyên truyền đến nhân dân trong việc nâng cao nhận thức về bảo vệ chủ quyền quốc gia, các lợi ích và sự nguy hại đến từ không gian mạng.

Tag: Đề nghị nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng không gian mạng, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố