Kết quả tìm kiếm cho "Đề nghị có chính sách thiết thực trong bao tiêu lúa hàng hóa"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Đề nghị có chính sách thiết thực trong bao tiêu lúa hàng hóa

Đề nghị có chính sách thiết thực trong bao tiêu lúa hàng hóa  

Cập Nhật 25-02-2020

Cử tri thành phố đề nghị quy hoạch vùng lúa chất lượng cao và ban hành chính sách thiết thực, hiệu quả trong việc bao tiêu lúa hàng hóa cho nông dân. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Tag: Đề nghị có chính sách thiết thực trong bao tiêu lúa hàng hóa