Kết quả tìm kiếm cho "Đề nghị điều chỉnh quy định diện tích tối thiểu được tách thửa"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 2

Đề nghị điều chỉnh quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa 

Cập Nhật 20-11-2019

Cử tri quận Ô Môn, huyện Thới Lai đề nghị xem xét, điều chỉnh quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở trên địa bàn thành phố cho phù hợp với tình hình thực tế. Nội dung trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường như sau:

Tag: diện tích tối thiểu được tách thửa

Đề nghị điều chỉnh quy định diện tích tối thiểu được tách thửa

Đề nghị điều chỉnh quy định diện tích tối thiểu được tách thửa 

Cập Nhật 19-01-2021

Cử tri quận Bình Thủy đề nghị thành phố thông tin cho cử tri biết tiến độ thực hiện việc điều chỉnh quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa cho phù hợp với thực tế của địa phương. Nội dung trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố như sau:

Tag: Đề nghị điều chỉnh quy định diện tích tối thiểu được tách thửa, Cử tri quận Bình Thủy