Kết quả tìm kiếm cho "Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp TP Cần Thơ"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 16

Tiếp nhận vai trò trung tâm kết nối vùng

Tiếp nhận vai trò trung tâm kết nối vùng 

Cập Nhật 11-11-2015

Bắt tay vào xây dựng Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp, TP Cần Thơ bám sát mục tiêu lớn: nâng cao giá trị gia tăng các chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững. Bên cạnh đó, Cần Thơ còn thể hiện vai trò "đầu tàu" liên kết các tỉnh để cùng khai thác tiềm năng, lợi thế; từng bước trở thành trung tâm cung ứng giống, dịch vụ nông nghiệp cho các địa phương trong vùng ĐBSCL.

Nâng cao giá trị, hàm lượng chất xám trong sản phẩm nông nghiệp

Nâng cao giá trị, hàm lượng chất xám trong sản phẩm nông nghiệp 

Cập Nhật 09-03-2016

Bắt tay vào xây dựng Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp, TP Cần Thơ bám sát mục tiêu lớn: nâng cao giá trị gia tăng các chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững. Trong đó, tổ chức sản xuất theo hướng hiện đại, đáp ứng nhu cầu thị trường; nâng cao hiệu quả sản xuất trên cùng một đơn vị diện tích, đem về lợi nhuận thích đáng cho nông dân… được ngành nông nghiệp thành phố đặc biệt quan tâm.

Tái cơ cấu nông nghiệp TP Cần Thơ <br>
Phải tăng thu nhập cho nông dân

Tái cơ cấu nông nghiệp TP Cần Thơ
Phải tăng thu nhập cho nông dân 

Cập Nhật 25-08-2016

UBND TP Cần Thơ vừa tổ chức cuộc họp lấy ý kiến các đồng chí nguyên lãnh đạo của Cần Thơ qua các thời kỳ đóng góp cho "Đề án tái cơ cấu nông nghiệp TP Cần Thơ theo hướng giá trị gia tăng và phát triển bền vững" đang được thành phố xây dựng. Nhiều đại biểu cho rằng, để người dân đồng tình, hưởng ứng thực hiện, phải xây dựng đề án sát thực tiễn và phải đặt mục tiêu gia tăng thu nhập của nông dân lên hàng đầu.

Tái cơ cấu nông nghiệp TP Cần Thơ theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững 

Cập Nhật 16-08-2017

(CT)-UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp thành phố Cần Thơ theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2017-2020 (Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 9-8-2017).

Tag: tái cơ cấu nông nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững

VnSAT “thúc” nông dân sản xuất lúa sạch

VnSAT “thúc” nông dân sản xuất lúa sạch  

Cập Nhật 20-11-2017

Dự án “Chuyển đổi nông nghiệp bền vững TP Cần Thơ” (VnSAT) góp phần triển khai đề án tái cơ cấu nông nghiệp thông qua tăng cường năng lực thể chế, đổi mới phương thức canh tác bền vững và nâng cao chuỗi giá trị ngành hàng lúa gạo.

Tag: VnSAT, sản xuất lúa sạch, Chuyển đổi nông nghiệp bền vững TP Cần Thơ, nâng cao chuỗi giá trị

Định hướng nông dân chuyển đổi sang các mô hình sản xuất hiệu quả

Định hướng nông dân chuyển đổi sang các mô hình sản xuất hiệu quả  

Cập Nhật 27-12-2017

(CT)- Thực hiện Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp TP Cần Thơ theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2017-2020, ngành nông nghiệp thành phố tích cực hướng dẫn nông dân chuyển đổi sang các mô hình hiệu quả; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao giá trị nông sản, cải thiện thu nhập cho nông dân.

Tag: Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp TP Cần Thơ, trồng rau sạch

Năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm được nâng cao

Năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm được nâng cao  

Cập Nhật 22-08-2018

(CT)- Sáng 22-8, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) TP Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp thành phố. Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ - Trương Quang Hoài Nam dự hội nghị.

Tag: đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 06-03-2019

(CT) - Ngày 6-3, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 TP Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) năm 2018

Tag: tái cơ cấu nông nghiệp

Thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp và khởi nghiệp nông thôn

Thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp và khởi nghiệp nông thôn  

Cập Nhật 24-07-2019

Huyện Vĩnh Thạnh là một trong những vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm của TP Cần Thơ với hơn 25.600ha đất sản xuất. Những năm qua, thực hiện đề án tái cơ cấu nền nông nghiệp, huyện Vĩnh Thạnh đã tổ chức lại sản xuất

Tag: Thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp và khởi nghiệp nông thôn

Cơ cấu lại ngành Nông nghiệp

gắn với xây dựng nông thôn mới

Cơ cấu lại ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới  

Cập Nhật 21-07-2020

Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp TP Cần Thơ theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 được ban hành khi Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới (XDNTM) đang triển khai thực hiện.

Tag: Cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp TP Cần Thơ