Kết quả tìm kiếm cho "Đề án Đào tạo nghề"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 60

Những chính sách hỗ trợ của đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

Cập Nhật 11-05-2016

Sau kỳ họp thứ 18 của HĐND thành phố, cử tri quận Cái Răng đề nghị cho biết những chính sách hỗ trợ của đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn TP Cần Thơ đến năm 2020. Nội dung trả lời của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội như sau:

Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn TP Cần Thơ”

Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn TP Cần Thơ” 

Cập Nhật 12-04-2011

Năm 2011, TP Cần Thơ bắt đầu triển khai Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn TP Cần Thơ đến năm 2020”. Báo Cần Thơ phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) TP Cần Thơ thực hiện Chuyên đề “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn TP Cần Thơ”, định kỳ thứ tư hàng tuần. Mời bạn đọc theo dõi.

Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn TP Cần Thơ" 

Cập Nhật 19-01-2011

Năm 2011, TP Cần Thơ triển khai Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn TP Cần Thơ đến năm 2020”. Báo Cần Thơ phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) TP Cần Thơ thực hiện Chuyên đề “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn TP Cần Thơ”, định kỳ thứ tư hàng tuần. Mời bạn đọc theo dõi.

Đề án "đào tạo nghề cho lao động nông thôn TP Cần Thơ" 

Cập Nhật 08-02-2011

Năm 2011, TP Cần Thơ triển khai thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn TP Cần Thơ đến năm 2020”. Báo Cần Thơ phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) TP Cần Thơ thực hiện Chuyên đề “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn TP Cần Thơ”, định kỳ thứ tư hằng tuần. Mời bạn đọc theo dõi.

5 năm, đào tạo nghề cho hơn 20.600 lao động...

5 năm, đào tạo nghề cho hơn 20.600 lao động... 

Cập Nhật 22-12-2010

Tháng 11-2010, sau 5 năm triển khai, Đề án “Đào tạo nghề cho lao động ngoại thành và chiến sĩ lực lượng vũ trang xuất ngũ TP Cần Thơ giai đoạn 2006-2010” (gọi tắt là Đề án ĐTN 2006-2010) đã kết thúc. Quá trình này không dài nhưng cũng đủ để các ngành chức năng, các cấp chính quyền địa phương học hỏi và trải nghiệm để góp phần thúc đẩy công tác đào tạo nghề của TP Cần Thơ thời gian tới…

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn TP Cần Thơ

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn TP Cần Thơ  

Cập Nhật 11-03-2018

(CT)- Theo Ban Chỉ đạo Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn TP Cần Thơ đến năm 2020 (Đề án ĐTN), giai đoạn 2017-2020, thành phố đào tạo nghề cho 29.500 người

Tag: Đề án Đào tạo nghề, Lao động nông thôn, Lao động nữ

12 tỉ đồng đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2019

12 tỉ đồng đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2019  

Cập Nhật 01-04-2019

(CT)- Theo UBND TP Cần Thơ, năm 2019, thành phố dành 12 tỉ đồng triển khai thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn TP Cần Thơ” (Đề án ĐTN) gồm: ĐTN nông nghiệp và phi nông nghiệp sơ cấp và dưới 3 tháng

Tag: đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2019, UBND TP Cần Thơ

Chú trọng hiệu quả việc làm

sau đào tạo nghề

Chú trọng hiệu quả việc làm sau đào tạo nghề  

Cập Nhật 23-10-2019

Quá trình thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn TP Cần Thơ” năm 2019 (Đề án ĐTN), huyện Thới Lai đảm bảo tiến độ mở lớp, chất lượng đào tạo nghề.

Tag: Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn TP Cần Thơ” năm 2019, huyện Thới Lai

Đảm bảo hiệu quả bền vững

của đào tạo nghề

Đảm bảo hiệu quả bền vững của đào tạo nghề  

Cập Nhật 31-10-2019

Năm 2019, huyện ngoại thành Vĩnh Thạnh nỗ lực triển khai thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn (Đề án ĐTN). Phát huy hiệu quả các năm qua, huyện tập trung kết hợp các ngành, đơn vị

Tag: đào tạo nghề, Vĩnh Thạnh

Ô Môn: Nâng cao hơn nữa hiệu quả
việc làm sau học nghề

Ô Môn: Nâng cao hơn nữa hiệu quả việc làm sau học nghề  

Cập Nhật 22-01-2020

Đó là mục tiêu quận Ô Môn tập trung thực hiện trong quá trình xây dựng và triển khai kế hoạch Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn” năm 2020 (Đề án ĐTN).

Tag: Ô Môn, Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn” năm 2020