Kết quả tìm kiếm cho "Đầu tư nguồn lực"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 253

Cần phát huy tốt nội lực và nguồn lực xã hội

Cần phát huy tốt nội lực và nguồn lực xã hội 

Cập Nhật 12-04-2011

Thới Đông (huyện Cờ Đỏ), Định Môn (huyện Thới Lai) là 2 xã nghèo nên việc xây dựng (XD) nông thôn mới (NTM) đang gặp nhiều khó khăn. Trong điều kiện các nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ từ Trung ương, thành phố và huyện còn hạn chế, để đẩy nhanh việc XD NTM, đòi hỏi các địa phương này phải phát huy tốt các yếu tố nội lực, đồng thời huy động tốt các nguồn lực xã hội cùng tham gia...

Cần đầu tư nguồn lực để thu hút thí sinh

Cần đầu tư nguồn lực để thu hút thí sinh 

Cập Nhật 10-09-2012

Cùng việc thực hiện công tác tuyển sinh 2012, các trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn TP Cần Thơ còn chuẩn bị mọi nguồn lực phục vụ cho năm học mới 2012-2013. Tuy nhiên, theo nhận định của lãnh đạo các trường, Trung ương, địa phương cần có sự đầu tư nguồn lực mạnh mẽ hơn, giúp các trường nâng cao chất lượng đào tạo...

Đầu tư nguồn lực để đáp ứng yêu cầu phát triển

Đầu tư nguồn lực để đáp ứng yêu cầu phát triển 

Cập Nhật 05-11-2012

Năm 2012 được xem là năm tuyển sinh khó khăn đối với các cơ sở giáo dục cao đẳng - trung cấp - nghề, song với Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật (CĐ KT-KT) Cần Thơ, việc tuyển sinh khá thành công. Kết quả có được là nhờ sự quan tâm đầu tư của lãnh đạo địa phương, việc đa dạng hóa ngành nghề đào tạo, đầu tư nguồn lực của trường nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

Đầu tư nguồn lực để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Đầu tư nguồn lực để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao 

Cập Nhật 23-09-2013

Theo Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị, xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trở thành trung tâm vùng ĐBSCL và cả nước ở các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực giáo dục - đào tạo. Xác định vai trò quan trọng này, thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các cơ sở đào tạo đã và đang đầu tư nguồn lực, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ phát triển kinh tế- xã hội địa phương.

Đầu tư nguồn lực phục vụ năm học mới

Đầu tư nguồn lực phục vụ năm học mới 

Cập Nhật 01-11-2014

Cùng với công tác tuyển sinh, hiện nay các cơ sở giáo dục đại học (ĐH) ở Cần Thơ còn tập trung tăng cường đầu tư nguồn lực và kiện toàn bộ máy tổ chức để nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo. Qua đó, chú trọng thực hiện hiệu quả chủ đề năm học 2014-2015 khối đại học, cao đẳng là “Tiếp tục đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo”.

Đầu tư nguồn lực phục vụ năm học mới

Đầu tư nguồn lực phục vụ năm học mới 

Cập Nhật 20-08-2016

Đi đôi với công tác tuyển sinh 2016, Trường Cao đẳng Cần Thơ còn tập trung đầu tư nguồn lực phục vụ năm học mới. Trong đó chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị dạy và học. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội.

Nâng cao chất lượng đào tạo, thu hút thí sinh

Nâng cao chất lượng đào tạo, thu hút thí sinh  

Cập Nhật 09-04-2018

Đi đôi với việc đẩy mạnh công tác tuyển sinh năm 2018, Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam bộ tập trung đầu tư nguồn lực, chuyển đổi hoạt động đào tạo

Tag: Đầu tư nguồn lực, CEA, đào tạo, Cơ điện, Nông nghiệp

Đầu tư nguồn lực,
nâng cao chất lượng đào tạo

Đầu tư nguồn lực, nâng cao chất lượng đào tạo  

Cập Nhật 09-05-2018

Bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyển sinh năm 2018, Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ tập trung đầu tư nguồn lực phục vụ công tác đào tạo, nhất là ở ngành học mới.

Tag: Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, tuyển sinh 2018

Sẵn sàng cung ứng nguồn điện cho Hội nghị Xúc tiến đầu tư TP Cần Thơ năm 2018

Sẵn sàng cung ứng nguồn điện cho Hội nghị Xúc tiến đầu tư TP Cần Thơ năm 2018  

Cập Nhật 02-08-2018

Trong Ban tổ chức Hội nghị Xúc tiến Đầu tư TP Cần Thơ năm 2018, Công ty Điện lực TP Cần Thơ (PC Cần Thơ) là thành viên tiểu ban Lễ tân - Hậu cần.

Tag: Hội nghị Xúc tiến đầu tư, Điện lực TP Cần Thơ

Cần Thơ nỗ lực sử dụng
hiệu quả nguồn vốn đầu tư

Cần Thơ nỗ lực sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư  

Cập Nhật 15-12-2019

Năm 2020, thành phố Cần Thơ xác định điều hành chính sách tài khóa chặt chẽ, kỷ luật, kỷ cương; kiểm soát và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay đầu tư phát triển;

Tag: Cần Thơ, nguồn vốn đầu tư, nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, nguồn vốn vay đầu tư phát triển