Kết quả tìm kiếm cho "Đấu thầu dịch vụ công"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 3

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2019

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2019 

Cập Nhật 03-06-2019

Quy định mới về giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu cung cấp dịch vụ công; giảm số lượng công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã; chế độ, chính sách đối với vận động viên thể thao thành tích cao; thủ tục biên phòng điện tử thực hiện 24/24 giờ... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2019.

Tag: Chính sách mới, Giảm số lượng công chức, Đấu thầu dịch vụ công, Thủ tục biên phòng điện tử

Cầu nối những niềm tin...

Cầu nối những niềm tin...  

Cập Nhật 05-10-2020

Thấu hiểu nỗi đau của bệnh nhân, không để người bệnh nào vì không đủ tiền mà đến bệnh viện (BV) không được điều trị, thời gian qua, phòng công tác xã hội (CTXH) của các BV đã làm tốt vai trò cầu nối giữa các tấm lòng hảo tâm với người bệnh nghèo.

Tag: dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản