Kết quả tìm kiếm cho "Đảng ủy phường Châu Văn Liêm"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 7

Thực hiện quy chế dân chủ, nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng

Thực hiện quy chế dân chủ, nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng 

Cập Nhật 07-09-2008

Thời gian gần đây, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, có tốc độ phát triển kinh tế nhanh và toàn diện. Từ việc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân cho đến việc giữ gìn an ninh trật tự... trên địa bàn đều có những chuyển biến đáng mừng. Một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến kết quả hôm nay là nhờ các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy được quyền làm chủ của nhân dân tạo ra động lực mới, thúc đẩy phong trào hành động cách mạng phát triển mạnh mẽ...

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 

Cập Nhật 02-09-2012

Với tinh thần chủ động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" (gọi tắt là NQTW4) đạt kết quả cao nhất, từ đầu năm 2012, Quận ủy và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Quận ủy Ô Môn đã chỉ đạo và hướng dẫn các cấp ủy Đảng và UBKT các cấp tăng cường công tác kiểm tra (KT), giám sát (GS) các tổ chức đảng và đảng viên. Trong đó, tập trung thực hiện KT, GS theo tinh thần nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa X) về tăng cường công tác KT, GS của Đảng; Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác KT, GS và kỷ luật Đảng; các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác KT, GS...

Thực hiện chặt chẽ, hiệu quả 
lộ trình khắc phục khuyết điểm

Thực hiện chặt chẽ, hiệu quả lộ trình khắc phục khuyết điểm 

Cập Nhật 09-02-2014

Sau đợt kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 của Đảng khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" (NQTW4) vào cuối năm 2012, Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy phường Châu Văn Liêm đã đề ra lộ trình khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được phân tích làm rõ. Từ đó, đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Đảng bộ phường đạt danh hiệu Trong sạch vững mạnh tiêu biểu 2 năm liền (2012-2013).

QUYẾT TÂM KHẮC PHỤC HẠN CHẾ, 
TẠO SỰ CHUYỂN BIẾN TÍCH CỰC TRÊN CÁC LĨNH VỰC

QUYẾT TÂM KHẮC PHỤC HẠN CHẾ, TẠO SỰ CHUYỂN BIẾN TÍCH CỰC TRÊN CÁC LĨNH VỰC 

Cập Nhật 20-03-2016

Sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" (NQTW4), Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, đã đề ra lộ trình khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được phân tích làm rõ. Qua đó, đã tạo được chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, phường đạt tiêu chuẩn văn hóa.

Nêu cao trách nhiệm cán bộ, đảng viên

Nêu cao trách nhiệm cán bộ, đảng viên  

Cập Nhật 11-02-2019

Hai năm qua, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn thực hiện đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đảng ủy đề ra; nhiều tập thể, cá nhân đã khắc phục hạn chế, khuyết điểm,

Tag: phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05

Lãnh đạo thực hiện kịp thời việc hỗ trợ 

người gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19

Lãnh đạo thực hiện kịp thời việc hỗ trợ người gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19  

Cập Nhật 17-05-2020

Cầm trên tay hơn 2,2 triệu đồng hỗ trợ khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ, chị Kim Ánh Tuyết, hộ nghèo ở khu vực 1, phường Châu Văn Liêm

Tag: kịp thời hỗ trợ người gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19, Nghị quyết số 42/NQ-CP, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, Đảng ủy phường Châu Văn Liêm, Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025

Chỉnh trang đô thị chào mừng đại hội Ðảng

Chỉnh trang đô thị chào mừng đại hội Ðảng  

Cập Nhật 12-07-2020

Đảng bộ phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn đã tổ chức Đại hội (ĐH) nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp.

Tag: Chỉnh trang đô thị, chào mừng đại hội Ðảng, Đảng bộ phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Tạ Thanh Bình, Bí thư Ðảng ủy phường