Kết quả tìm kiếm cho "Đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ Bảo hiểm y tế"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 4

Đảm bảo quyền lợi người tham gia bảo hiểm y tế

Đảm bảo quyền lợi người tham gia bảo hiểm y tế 

Cập Nhật 24-07-2012

Từ ngày 1-8-2012, các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn TP Cần Thơ (trừ các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế) sẽ thực hiện mức thu viện phí mới. Như vậy, chế độ BHYT chi trả đối với bệnh nhân đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các bệnh viện này sẽ như thế nào? Xung quanh vấn đề này, bà Nguyễn Thị Mỹ Phương, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Cần Thơ, cho biết:

Sớm điều chỉnh cơ chế quản lý bảo hiểm y tế để tháo gỡ bất cập

Sớm điều chỉnh cơ chế quản lý bảo hiểm y tế để tháo gỡ bất cập 

Cập Nhật 22-02-2011

Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) đã triển khai được hơn 1 năm (Luật có hiệu lực từ ngày 1-7-2009 và triển khai toàn diện từ ngày 1-1-2010), bên cạnh những kết quả đã đạt được như: tỷ lệ bao phủ BHYT trong dân số được tăng lên, ước đạt khoảng trên 60%; tổng số người nghèo được cấp thẻ ước đạt trên 16%... nhưng vẫn tiếp tục bộc lộ một số tồn tại, vướng mắc cần tháo gỡ để bảo đảm quyền lợi cho người tham gia và thuận lợi cho các đơn vị trong tổ chức thực hiện.

Đề nghị cập nhật, thống kê cá nhân có thời gian mua BHYT trên 5 năm 

Cập Nhật 31-08-2017

Cử tri đề nghị Bảo hiểm xã hội cập nhật, thống kê các cá nhân đã có thời gian mua bảo hiểm y tế (BHYT) trên 5 năm và nên in lên thẻ BHYT để khi khám chữa bệnh đảm bảo quyền lợi cho người dân theo quy định. Nội dung báo cáo trả lời của UBND thành phố như sau:

Tag: BHYT

Đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ Bảo hiểm

y tế khi cơ sở khám chữa bệnh bị cách ly y tế hoặc thay đổi nhiệm vụ điều trị COVID-19

Đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ Bảo hiểm y tế khi cơ sở khám chữa bệnh bị cách ly y tế hoặc thay đổi nhiệm vụ điều trị COVID-19  

Cập Nhật 10-04-2020

Vừa qua, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam đã nhận được báo cáo của BHXH một số tỉnh, thành phố xin ý kiến về việc đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) trong thời gian một số cơ sở

Tag: Đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ Bảo hiểm y tế, cơ sở khám chữa bệnh bị cách ly y tế, điều trị COVID-19, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam