Kết quả tìm kiếm cho "Đại hội XI của Đảng"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 76

Xem xét một số vấn đề cơ bản để chuẩn bị cho Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng

Xem xét một số vấn đề cơ bản để chuẩn bị cho Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng 

Cập Nhật 29-06-2009

* Dự kiến tổ chức Đại hội XI của Đảng vào quý I/2011

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng 

Cập Nhật 12-01-2011

Sáng 12-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Thủ đô Hà Nội. 1.377 đại biểu, đại diện cho hơn 3,6 triệu đảng viên sinh hoạt ở gần 54.000 tổ chức cơ sở Đảng về dự Đại hội.

Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về các văn kiện Đại hội XI của Đảng

Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về các văn kiện Đại hội XI của Đảng 

Cập Nhật 12-01-2011

Sáng 12/1, tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về các văn kiện Đại hội XI của Đảng.

Sôi nổi thi đua chào mừng Đại hội Đảng

Sôi nổi thi đua chào mừng Đại hội Đảng 

Cập Nhật 12-01-2011

Trong những ngày này, công nhân, viên chức lao động (CNVCLĐ) TP Cần Thơ cùng hướng về Đại hội (ĐH) lần thứ XI của Đảng với những phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực. Đây là những hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua năm 2011 do Thành ủy, UBND thành phố phát động, nhằm lập thành tích chào mừng ĐH lần thứ XI của Đảng và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ ngay trong năm đầu tiên thành phố triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (2011 – 2015).

Danh sách ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI 

Cập Nhật 19-01-2011

(TTXVN)- Tại phiên họp sáng 18-1, Đại hội XI của Đảng, Ban kiểm phiếu đã báo cáo kết quả bầu cử Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, gồm 175 ủy viên chính thức, 25 ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Sau đây là danh sách Ủy viên chính thức Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI:

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam 

Cập Nhật 20-01-2011

Tại phiên bế mạc Đại hội XI của Đảng, sáng 19-1, Đại hội đã thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam. Báo Cần Thơ xin giới thiệu toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam:

Chỉ thị của Bộ Chính trị về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng 

Cập Nhật 19-03-2011

Ngày 17-3, Bộ Chính trị đã ra Chỉ thị số 01-CT/TW về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Báo Cần Thơ giới thiệu toàn văn Chỉ thị này:

Cán bộ chủ chốt toàn quân quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng 

Cập Nhật 14-06-2011

* CẦN THƠ: Sơ kết rút kinh nghiệm việc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng

Lợi ích quốc gia, dân tộc là nguyên tắc cao nhất của các hoạt động đối ngoại

Lợi ích quốc gia, dân tộc là nguyên tắc cao nhất của các hoạt động đối ngoại 

Cập Nhật 09-08-2011

Đại hội XI của Đảng đã đề ra đường lối phát triển đất nước trong thời kỳ mới, trong đó có đường lối đối ngoại với nhiều nội dung quan trọng, đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ mới cho công tác đối ngoại nói chung, nhất là công tác đối ngoại Đảng trong tình hình hiện nay. Đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương đã trả lời phỏng vấn của báo chí về chương trình, kế hoạch hành động nhằm tích cực triển khai đường lối đối ngoại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Gắn văn hóa từ chức với thực hiện trách nhiệm nêu gương
của cán bộ lãnh đạo hiện nay

Gắn văn hóa từ chức với thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo hiện nay  

Cập Nhật 21-10-2019

Việc quán triệt sâu sắc quan điểm này rất có ý nghĩa trong việc đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, góp phần đưa từ chức trở thành văn hóa trong công tác cán bộ và trong hệ thống chính trị - xã hội ở nước ta hiện nay.

Tag: Văn hóa từ chức, Trách nhiệm nêu gương, Cán bộ lãnh đạo, Đại hội XI của Đảng