Kết quả tìm kiếm cho "Đưa văn hóa truyền thống vào nghệ thuật"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Thận trọng nhưng đừng khắt khe!

Thận trọng nhưng đừng khắt khe!  

Cập Nhật 05-10-2019

“Tôi cho đây là xu hướng rất thú vị, ít nhất các bạn trẻ đã có ý thức tìm về với văn hóa nguồn cội của dân tộc”. Nhạc sĩ Nguyễn Cường đã nói như vậy về hiện tượng các nghệ sĩ trẻ ngày càng chú trọng khai thác yếu tố văn hóa trong các sản phẩm nghệ thuật.

Tag: Đưa văn hóa truyền thống vào nghệ thuật, Thận trọng nhưng đừng khắt khe!