Kết quả tìm kiếm cho "Đăng ký khai sinh lưu động"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Đăng ký khai sinh lưu động

Đăng ký khai sinh lưu động  

Cập Nhật 10-10-2018

Nhằm tạo thuận lợi cho người dân trong đăng ký hộ tịch, Luật Hộ tịch năm 2014 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2016) đã có những quy định thông thoáng

Tag: Đăng ký khai sinh lưu động, Thốt Nốt, Luật Hộ tịch năm 2014