Kết quả tìm kiếm cho "ông You Hockry"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Ông You Hockry được bầu làm Phó

Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Campuchia

Ông You Hockry được bầu làm Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Campuchia 

Cập Nhật 09-12-2017

Với 112 phiếu thuận, 2 phiếu chống và 2 phiếu trắng, Quốc hội Campuchia ngày 8-12 đã bầu ông You Hockry, nghị sĩ thuộc đảng FUNCINPEC, làm Phó Chủ tịch thứ nhất cơ quan lập pháp này.

Tag: ông You Hockry, Quốc hội Campuchia, đảng FUNCINPEC