Kết quả tìm kiếm cho "Ðề nghị chấn chỉnh tình trạng quảng cáo ảnh hưởng mỹ quan đô thị"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Ðề nghị chấn chỉnh tình trạng quảng cáo ảnh hưởng mỹ quan đô thị 

Cập Nhật 08-07-2020

Cử tri đề nghị kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng treo băng-rôn, pa-nô, áp-phích, khẩu hiệu tuyên truyền, quảng cáo… che khuất tầm nhìn

Tag: Ðề nghị chấn chỉnh tình trạng quảng cáo ảnh hưởng mỹ quan đô thị